2015+Additional CATALOG(2016)
J^O


i@Ɛ

shuen

jinshu

hokujo

sewiho

Housei

Mineo

w@ SHUEN1 SHUEN4
r@H JINSHUU1 JINSHUU2 JINSHUU3
k@ HOKUJO HOKUJO2
sz • SEIHO SEIHO Samash    
 ᓰEٓ 36KEI There are no teapots  
P@V TELUYUKI      
@ TOJU
F@ YUUSEN1
H@    
sz@L YUTAKA      
 O ~ JUnzou Maekawa      
O@ Koji    
H@i Shukei Hi akipot
J Y  Mineo      
y@Ē UCHIYAMA/TELYUKI Keiichiro
 @ REIKO      
 Teruyuki  Toju Koji       Setsudo Tomoji Gyokudo


Đ@E@q@E@Anagama kiln

@ WABISABI     
@ shiroiwa

shiroiwa2 
Shiroiwa3
 
Shiroiwa4    
H@i shuukei2    
@ koseiaratsuchi    Iq@
k


k@ HOKURYU      
@ SHORYU1 SHORYU2 SHORYU3 SHORYU4
΁@ SEKIRYU      
ʁ@ GYOKKO GYOKKO2 GYOKO3
@ TAKASUKE1 TAKASUKE2 Boxset

y@r DOBIN      
Ï BANKO YAKI    
ނƐ

sekisui

motozo

soko

@R OZAN
΁@ SEKISUI
f@O MOTOZO
`@ Gisui      
@@O SOKO1
m@ TOMOJI      
@m MASAHITO      
 äi SHOUWA shoyo z    


High-quality articles <tea set>
푵2 tea set Hokujo Mini set ~jKichiemon

canisrer
   
Kyoto Kyusu Couple cups 1 2@3@4
Lc ԗ HKUJI    
  gELc Kichiemon      
vq Mshikoyaki Mshikoyaki2    

O@i Keyaki
     
@~ Big tray Keyaki      
fBXv[I A shelf &n
         
i  Outlet2